Przestrzeń do wymiany pomysłów, poglądów, wizji, myśli oraz twórczych doświadczeń.

Impreza zaistniała po raz pierwszy w 2006 roku na gruncie Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie i została pomyślana jako akcja pozaszkolna. Istotną rolę odgrywa w niej współpraca z Teatrem Cieszyńskim, którego galeria gościła większość edycji „Przenikania”. Chodzi o salon prezentujący artystyczne wypowiedzi młodych kreatywnych twórców na wybrany temat. Z przerwami „Przenikanie” funkcjonuje do dziś.

Powiedzieli o „Przenikaniu”: